harga aqiqah 2021

  1. Home
  2. /
  3. Berita
  4. /
  5. harga aqiqah 2021

harga aqiqah 2021

Posted in : Berita on by : profootballspotlight.com

Hukum Aqiqah Sehabis Dewasa

Teman Mabrur, aku sudah membaca 2 komentar tentang hukum akikah sehabis berusia, awal komentar Imam Nawawi serta kedua komentar Syekh Ibnu Baz, ialah sbb:

1. Komentar Imam Nawawi

Aqiqah tidak luput bila melalui dari 7 hari, tetapi hendaknya tidak ditunda sampai baligh. Abu Abdillah al- Busyanji dari golongan mazhab Syafi’ i mengatakan,” Bila tidak disembelihkan pada hari ke 7, hingga disembelihkan pada hari ke 14, bila tidak hingga disembelihkan pada hari ke 21″.

Diriwayatkan dari Rosulullah Saw kalau dia mengaqiqahkan dirinya sendiri sehabis jadi nabi. Mereka meriwayatkan nashnya dalam kita al- Buwaithi kalau Rosulullah Saw tidak melaksanakan itu, mereka menyangka aneh.

Aku( Imam an- Nawawi) berkata,” Aku sudah memandang nashnya dalam kita al- Buwaithi yang sama, dia mengatakan,” orang yang sudah berusia tidak aqiqah”, semacam ini bunyi teksnya, tidak berlawanan dengan penjelasan diatas sebab maknanya: orang yang sudah berusia tidak mengaqiqahkan orang lain. Dalam bacaan ini tidak ada penafian kalau seorang boleh mengaqiqahkan dirinya sendiri” Wallahu a’ lam.( Imam Nawawi, Raudhat ath- Thalibin wa‘ Umdat al- Muftin, juz III( al- Maktab al- Islamy, 1405H) perihal. 229 harga aqiqah tangerang .

2. Komentar Syekh Ibnu Baz

Diajarkan mengaqiqahkan diri sendiri, sebab aqiqah itu sunnah mu’ akadah serta seseorang anak tergadai dengan aqiqahnya.

Tidak terdapat aqiqah menurutnya, tidak disyariatkan menurutnya aqiqah, sebab aqiqah itu sunnah pada tanggung jawab ayahnya.

Dia boleh mengaqiqahkan dirinya sendiri, tetapi tidak diajarkan. Sebab hadits- hadits yang terdapat tentang aqiqah itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah Swt, berbuat baik buat anak serta membebaskan jalinan gadai anak, hingga disyariatkan untuk seseorang ayah mengaqiqahkan anak, seseorang bunda mengaqiqahkan anaknya, pula saudara tidak hanya kedua orang tua. Allah Penolong( membagikan) taufiq.( Majmu’ Fatawa Ibn Baz, juz XXVI perihal 267)

Akhirnya:

Bersumber pada komentar diatas, hingga boleh hukumnya seorang meng- aqiqahkan dirinya sendiri sehabis berusia. Terlebih lagi terdapat hadist yang berkata kalau Rosulullah Saw meng- aqiqahkan dirinya sehabis dia diutus jadi nabi. Hadits ini dinyatakan shahih oleh al- Albani dalam as- Silsilah ash- Shahihah juz VI perihal 229.

Baca Juga : Apa Itu Seni Akrilik

Hadits- hadits lain menimpa Aqiqah:

‘ Aisyah ra melaporkan, kalau Rosulullah Saw menyuruh kita menyembelih aqiqah buat anak pria 2 ekor kambing serta buat anak wanita 1 ekor kambing.( HR. Tirmidzi serta Ibnu Majah)

Muhammad Rosullah Saw bersabda,” Anak yang baru lahir jadi titipan hingga disembelihkan menurutnya aqiqah pada hari ke- 7 dari kelahirannya. Serta pada hari itu pula hendaklah dicukur rambutnya serta diberi nama”( HR. Ahmad& Tirmidzi)

Muhammad Rosullah Saw bersabda,” Benda siapa diantaramu mau beribadah tentang anaknya, hendaklah disembelihkan buat anak pria 2 ekor kambing, serta buat anak wanita 1 ekor kambing”( HR. Ahmad, Abu Dawud& Nasa’ i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *